Det här med begrepp och definitioner

Det är lustigt hur olika ord och begrepp kan ha olika betydelse och ge utrymme för tolkningar. Fisket och fiskevården är inget undantag. Det är till exempel många som har svårigheter med begreppet fritidsfiske i allmänhet och framförallt hur det i vissa sammanhang är synonymt med sportfiske i synnerhet. Det lämnar helt enkelt utrymme för tolkningar. Begreppet fiskevård är definitivt inget undantag. Kärt barn har många namn brukar man säga. Här följer några reflektioner av definitioner.

Fritidsfiske och sportfiske

Men vad är då fritidsfiske? Ja, det definieras som all typ av fiske som bedrivs utan kommersiella ändamål. Med andra ord, här samsas flugfiske, mete, trolling, mjärdar, nät och fällor under en och samma flagg. Det harmonierar inte särskilt bra i mångas ögon eftersom fiske med mängdfångande redskap knappast kan ha något som helst att göra med sportfisket. Det är jag helt enig i.

Men sportfiske då? Ja, hur är det nu med det? Jag kan ta mig tusan inte hitta en bra definition hur jag än googlar. Som jag ser det, notera att det är min högst personliga tolkning, definieras sportfiske som ett fiske med handredskap.

p1040815
Två fritids- eller sportfiskare?

Fiskevård

Vad är då fiskevård? Jag tycker att det är ett mycket vidare begrepp än fritidsfiske. Häromveckan var jag på en konferens om fiske. Glädjande nog var representanter som bor och verkar ute på Svenska glesbygden talare bland tunga myndighetsfolk. Bland annat fick driftige och kompetente Ulrik Thuresson från Kraddsele presentera hur de har arbetat med frågor inom fiskevårdsområdet. De har som bekant gjort en mycket lyckad resa i Kraddsele. Ulrik påpekade ett faktum som jag tror fick många i publiken att haja till. Fiskevård i Kraddsele kan vara en sån enkel sak som att köpa in en skotersladd till byaföreningen.

– Nämen, det är ju inte fiskevård, kanske du tänker?

Det är du inte ensam om utan hela publiken undrade samma sak. Ulrik menade på att markägarna ställer sina fastigheter till förfogande och tål ingrepp från ivriga sportfiskare från när och fjärran. Det sliter förstås på mark och vägar. Inte minst kan det upplevas störande att folk springer runt på markerna, skräpar ner och lever om.

Nåväl, eftersom fiskevårdsområdet både har lyckats förbättra sina fiskbestånd genom aktivt arbete och ökat den ekonomiska omsättningen fanns det ingen anledning att fiskevårdsområdet inte kunde hjälpa till och stötta i byn. Så enkla saker som ett köpa in ett par gruslass till några välanvända enskilt ägda vägar och en skotersladd som byns åretruntboende använder kan ibland göra den stora skillnaden för att hålla alla på gott humör. Det sista man vill är att de som äger vägar, mark och fiskerätten blir på dåligt humör. Om jag får gissa så tror jag att fiskevård innebär andra saker för de flesta. Det gäller alltså att definiera begreppet för att förstå innebörden.

p1050796
En insekt, kryp, dagslända eller meningen med livet? Det beror på vem man frågar.

 

Olika begrepp och förväntningarna på dessa från den enskilda individen

Eftersom många ord och begrepp har just dessa vida definitioner kan det leda till frustration. Det märks inte minst då människor försöker diskutera kring dem. Om du och jag ska prata om till exempel fiskevård är det viktigt att vi först har samma uppfattning om hur vi definierar fiskevård, annars kommer vi aldrig att förstå varandras argument och synpunkter. Det blir en onödig krock helt enkelt. Låt mig ta ett till exempel.

 

Laxälvsvärden

I fjol anställdes en laxälvsvärd i Lögde- och Öreälven. Men vänta nu, vad är en laxälvsvärd egentligen? Jag vet inte och troligtvis inte du heller. Definitionen är bred men både jag och du har troligtvis en uppfattning eller åsikt om vad det är. Vem av oss som har rätt eller fel vet vi inte förrän vi har definierat vad det är.

Här uppstod ett klassiskt kommunikationsproblem. Anställningen ledde till höga förväntningar bland sportfiskare i älvarna. Naturligtvis fanns det väldigt många uppfattningar, åsikter och förväntningar på tjänsten. Jag har upplevt det som att det har funnits en besvikelse och förvirring att det inte alls blev som många hade trott med tjänsten.

Vad är en laxälvsvärd egentligen? Jag vet fortfarande inte och den enda lösningen jag kan komma på för att reda ut begreppet är att fråga uppdragsgivaren. Inte tro, spekulera och gissa utan faktiskt fråga och ta reda på fakta. Utan frågor får man inga svar. Jag skulle gissa att en enkel fråga och tillhörande förklaring från uppdragsgivaren gällande arbetsuppgifter skulle ha rett ut ett rejält antal frågetecken. Med andra ord, definierat begreppet.

p1240103
Om man inte riktigt ser vad som finns där ute går det alldeles utmärkt att gå närmre och se efter för att lära sig mer. 

 

Fiskevård är människor

Det var någon som sa att naturen klarar sig alldeles utmärkt utan vår inblandning. Det är jag helt enig i. Problemet är bara att vi är ju där och blandar oss i. Oavsett om det är genom fiske, en skogspromenad eller storskalig gruvdrift. Vi är där och lägger näsan i blöt hur vi än vänder och vrider på det genom direkt- eller indirekt påverkan.

Jag har skrivit det tidigare. Det finns troligtvis lika många åsikter, viljor och förväntningar på fisket, fiskevården och fiskets bedrivande som det finns fiskare längs älvarna. Jag vill påstå att ingen har mer rätt eller fel eller någon annan. Det gäller bara att vi förstår varandra och pratar om ord och begrepp där vi förstår och begriper varandras definitioner, annars pratar vi helt enkelt inte samma språk. Att bedriva fiskevård är i grunden väldigt, väldigt enkelt. Det handlar om att säkerställa tre saker:

  1. Vattenkvalitén
  2. Fria vandringsvägar
  3. Prima habitat

De tre sakerna är primära för att hålla liv i vatten oavsett om det är hav, sjö eller älv. Blandar vi oss sedan inte i så sköter naturen det alldeles utmärkt själv. Det är ingen raketforskning. Det klurigaste av allt däremot är när vi blandar in oss människor i de tre grejerna. För då måste vi prata om biologi, ekologi, äganderätter, kultur, nyttjande, förvaltning, historisk påverkan,  framtida hot, kunskapsläge och olika typer av återställning. Det är då vi människor kommer in i bilden på riktigt och det är då det krockar. Både socialt, kulturellt och ekonomiskt. Det är också då åsikter, tyckande och tänkande vädras. Sånt är bra och kännetecknar en demokrati. Men om vi inte pratar ser till fakta och definierar vokabulären då slutar det som det alltid gör. Folk blir osams och miljön förlorar.

p1080431
Träd förvaltas. Men för vem?

I’m right and you are wrong. 

Så sa Hans Rosling vid en intervju med dansk media. Hade han rätt att säga så? Ja, han hade hela FNs statistiska databas bakom sig.

Har jag rätt att säga så? Nej, inte utan seriösa fakta och underlag. Samma sak gäller dig så vida du inte sitter på underlag som den gode Rosling.

I begreppet fiskevård ingår ordet förvaltning. Förvaltning är också ett begrepp med mycket vid definition. Fiskbestånden i till exempel Lögdeälven förvaltas. Återigen, det är tämligen enkelt. Vi ska se till att fiskarterna har det bra, det är ju det som är själva grejen. Det är åtminstone min definition. Hur det än är så kommer vi att fiska på fiskarterna mer eller mindre oavsett förvaltning. Det är då fiskevård övergår till människor. Om du frågar mig hur vi ska definiera fiskevård så menar jag att fiskevård är hur vi människor agerar vid vattnet. Det leder mig till frågan – vore det bättre om psykologer och beteendevetare styrde fiskevården än att ivriga biologer gör det?

Att förvalta fisken och bedriva fiskevård är ju egentligen busenkelt. Det är ju människorna som är svåra.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s